zondag 10 februari 2013

Dubbeltraining 1


Klassieke opstelling: 2 netspelers en 2 achterspelers (pare zijde=rechts)
Het dubbelspel is erg in trek, zowel bij de allerjongsten als bij de veteranen, dus zou je ervan uitgaan dat iedereen met wat ervaring en niveau wel weet hoe je effectief kan dubbelen.

DUS NIET!

Eigenlijk ook niet verwonderlijk als je het spel goed analyseert (wat ik systematisch ga probreren te doen), want er zijn heel veel situaties die een aantal bruikbare oplossingen bieden, maar deze zijn afhankelijk van heel wat variabelen. 

Even de variabelen toelichten (om een idee te vormen):

 • type spelers (behoudend, risicovol, voorwaarts, powerplayer, touchplayer,...)
 • soort baan (snelle baan, trage baan)
 • het weer (droog, heet, koud, nat, wind)
 • met kunstlicht of daglicht
 • en uiteraard de sterke en zwakke punten van de spelers (eigen en tegenstanders)
Nu ga ik gewoon starten met overbekende situatie en via tekeningen en toelichtingen de situatie uit leggen.

Situatie 1: Baseline rally - pare zijde

 • CONTEXT: Achterspeler S1 ontvangt de bal achter de baseline aan de enkellijn
 • RESPONS: Achterspeler S1 zendt de bal diep buiten het bereik van netspeler (No)  naar de achterspeler S2
Omwille van opmaak mogelijkheden heb ik dat in een ander programma gedaan en naar een pdf geconverteerd.  KLIK HIER!

Akkoord of  niet, reageer!

Walter
www.mijntennisgids.com


donderdag 24 mei 2012

Wat is een goede opslag?


Hoe een goede opslag omschrijven is niet zo evident, maar ik ga toch een poging wagen!
Je kan de opslag bio-mechanisch ontleden, maar dat is voor wetenschappers en andere specialisten.
Ik zal een functionele weg bewandelen, dat betekent dat ik de balkwaliteiten en slagvereisten ga omschrijven die minimaal nodig zijn in elk fase van je ontwikkeling. 
Het is duidelijk dat het verschilt naargelang je niveau, want voor elk niveau speelt de opslag een andere rol of intentie!

Welke intentie of bedoeling?
 1. geen of enkel de rally starten (training)
 2. reglementair het punt starten 
 3. jezelf niet in een nadeel situatie brengen
 4. je tegenstander niet in een voordeelsituatie brengen
 5. jezelf in een voordeel situatie brengen
 6. een fout afdwingen
 7. een winner = ace slaan
In de volgende posts ga ik voor elke intentie de opslag of service omschrijven, zodat we systematisch en progressief een goede opslag kunnen ontwikkelen.

Like what you do...Do what you like!

Akkoord of niet, reageer!

Waltermaandag 31 januari 2011

Welke greep is geschikt voor de moderne forehand?

De meest optimale greep voor de meeste volwassenen en beginnende kinderen is de 'Eastern Forehand'. Hiermee kan je een stevige forehand met voldoende vaart en met voldoende spin slaan.

Eastern Forehand Hoe neem je de 'Eastern '- greep vast? (voor rechtshandigen)
 1. teken een X op de handpalm ter hoogte van de knokkel van je wijsvinger van je rechterhand
 2. teken een X op de pinkmuis van je rechterhand
 3. verbind de beide X-en met een lijn
 4. hou je racket voor je buik vast met je linkerhand in het hart/midden, het racketblad loodrecht tov de grond en wijzend naar het net (je kan de snaren niet zien)
 5. plaats deze lijn op de rechter zijvlak (= nr. 3) (bovenste zijde = 1, dan bovenste schuine zijde = 2,...)
 6. omvat met de rest van je hand de steel en als het kan spreid je wijsvinger van de rest van de vingers


Voor de meeste competitiespelers en zeker op gravel zal in een latere fase deze greep op een natuurlijke wijze 'opschuiven' naar een 'Semi-Western'. Met deze greep zal topspin genereren makkelijker gaan.
Om evenwel dezelfde balsnelheid te kunnen slaan heb je meer energie nodig dan bij de Eastern Forehand greep. Dit zal dan met meer racketkopsnelheid moeten gebeuren. Dit vereist natuurlijk een betere afloop van je kinetische keten, maw je zult met je hele lichaam moeten slaan, want enkel met je arm en schouders is onvoldoende.

Hoe neem je de 'Semiwestern '- greep vast? (voor rechtshandigen)


SemiWestern Forehand Grip, Right

 1. teken een X op de handpalm ter hoogte van de knokkel van je wijsvinger van je rechterhand
 2. teken een X op de pinkmuis van je rechterhand
 3. verbind de beide X-en met een lijn
 4. hou je racket voor je buik vast met je linkerhand in het hart/midden, het racketblad loodrecht tov de grond en wijzend naar het net (je kan de snaren niet zien)
 5. plaats deze lijn op de rechtsonder schuine vlak (= nr. 4) (bovenste zijde = 1, dan bovenste schuine zijde = 2,...)
 6. omvat met de rest van je hand de steel

Er zijn ook een aantal spelers die nog verder gaan naar de 'Western' greep. Deze greep heeft wel enkele specifieke nadelen en is daardoor niet aangewezen voor beginnende volwassenen en kinderen voor de puberteit. Ik ga deze dan ook niet toelichten enkel laten zien.

Western Forehand Grip, Right

Heb je vragen of opmerkingen reageer!

Do what you like....like what you do!

Walter 

dinsdag 4 mei 2010

Hoeveel tactische intenties zijn er in het enkelspel?

Er zijn enkel drie mogelijkheden tijdens een balwisseling. Dat lijkt inderdaad niet veel, maar het is wel zo! Natuurlijk komen deze mogelijkheden in honderden verschillende situaties voor en voor elke situatie heb je telkens een hoop vaardigheden nodig om met de juiste oplossing op de proppen te komen :-))

1. Je wilt je tegenstander uit balans brengen = voor jezelf een voordeel-situatie creëren 

Je ontvangt een bal die een kans biedt om je tegenstander in tijd -en/of ruimtenood te brengen.

2. Je wilt de balans herstellen = een nadeel-situatie neutraliseren

Je ontvangt een bal die je dwingt om het tactisch overwicht van je tegenstander te neutraliseren.

3. Je wilt je tegenstander in de fout dwingen of scoren

Je ontvangt een bal die jou 'de kans biedt' om voor het punt te gaan door een rechtstreekse winner of door zo'n shot te spelen dat de tegenstander die niet kan terugspelen.

Het komt er op aan om steeds met de juiste intentie te spelen!

Akkoord of niet, reageer!

Do what you like...like what you do!

Walter


zondag 2 mei 2010

Hoe hou ik mijn racket vast?

Het hangt ervan af welke slag je wilt maken.
1. de grondslagen:
- de forehand (F met topspin) of forehand-slice (Fsl)
- de backhand (B met topspin) of backhand-slice (Bsl)
2. de volley's:
- de forehandvolley (FV)
- de backhandvolley (BV)
- de drivevolley (DFV of DBV)
3. de bovenhandse slagen:
- de opslag
- de smash

Het komt erop neer om het gewenste balgedrag en baltraject te realiseren op een gezonde en efficiënte wijze.


wordt vervolgd.... met 'Welke GREEP  is geschikt voor ..."

Akkoord of niet, reageer!

Do what you like .... like what you do!

Walter